Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek – FreeBoat Hajóépítő Kft.

Általános Szerződési Feltételek – FreeBoat Hajóépítő Kft.

FreeBoat Hajóépítő Kft.

Általános Szerződési Feltételei

Hatályos 2021.08.15-től visszavonásig

1.  Bevezető rendelkezések

1. 1 A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklet – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák a FreeBoat Hajóépítő (székhely: 1143 Budapest, Besnyői út 13. 3. em., telephely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 23., cégjegyzékszáma: 01 09 288293, adószáma: 25773088-2-42, statisztikai számjele: 25773088-3012-113-01, képviseli: Ányos Balázs ügyvezető és Czeke Barbara ügyvezető, e-mail cím: freeboatofficial@gmail.com, telefonszám: +36-70-452-5225) − a továbbiakban: Társaság – által a www.hajosbolt.com elérési cím alatt üzemeltetett internetes portál – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó és a Weboldalon működtetett webáruházban – a továbbiakban: Webáruház – értékesített termék megrendelése következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

2.  A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai

2.1. Bejelentkezés: Felhasználó által – a Webáruházban történő vásárlás feltételeként meghatározott – a Weboldalon elhelyezett megfelelő rubrikák – a regisztrációs folyamat során kapott – felhasználónévvel és jelszóval való kitöltése, és a „Bejelentkezés”-re kattintás útján teljesíthető lépés. Bejelentkezés nélkül Felhasználó csak a Látogatók számára nyitva álló funkciók használatára jogosult.

2.2 Felhasználó: a Weboldalra regisztrált természetes személy, aki – Bejelentkezést követően – jogosulttá válik a Webáruházban történő vásárlásra és aki a második felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik.

2.3. Kosár: olyan virtuális „bevásárló kosár”, amely a leendő Megrendelő által Megrendelésre kiválasztott termék(ek)/szolgáltatás(ok) gyűjtésére szolgál. A leendő Megrendelő kizárólag a Kosárban elhelyezett termék(ek)/szolgáltatás(ok) vonatkozásában adhat le Megrendelést.

2.4. Kosárba gyűjtés: a Webáruházban forgalmazott termékek, illetve szolgáltatások Megrendelésére irányuló folyamat során teendő azon lépés, amely az adott termék/szolgáltatás kiválasztásából és Kosárba helyezéséből áll. A Kosárba gyűjtés önmagában nem minősül Megrendelésnek.

2.5. Látogató: a Weboldalra regisztráció nélkül belépő természetes személy.

2.6.Megrendelés: az ÁSZF „Megrendelés” elnevezésű fejezetében meghatározott azon lépés, amely a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintást is tartalmazza és amely a megrendelés aktiválását, illetve a termék adásvételére vonatkozó jogviszony Megrendelő és Társaság közötti létrehozását jelenti.

2 .7.Megrendelő: Megrendelést leadó Látogató/Felhasználó.

2.8. Termékoldal: a Webáruházban forgalmazott minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz tartozó olyan alweboldal, amely a termékek, valamint az azokhoz tartozó konkrét ajánlat(ok) részletes bemutatására szolgál.

2.9. Vevő: Olyan Megrendelő, aki az általa Megrendelt termék Vételárát megfizette.

2.10. Vételár: a termék ellenértékeként meghatározott összeg, amely az adott termék Termékoldalán árként feltüntetésre kerül és amelynek megfizetésével Megrendelő Vevővé válik.

2.11. 1sz. melléklet: a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Adatkezelési tájékoztató” megnevezésű melléklet.

3.  Általános rendelkezések 

3.1.A Weboldal látogatása, a Weboldalra történő regisztráció minden esetben önkéntes alapon történik.

3.1.1.Látogató és Felhasználó jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, letöltésére. A fentiek értelmében Látogatónak/Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Webáruházban értékesítésre kínált termékek Termékoldalait megismerje, terméke(ke)t Kosárba gyűjtsön, azokat megrendelje.

3.1.2. Látogató és Felhasználó jogosult a Webáruházban történő vásárlásra. Kizárólag cselekvőképes természetes személyek számára áll nyitva a Webáruházban történő vásárlás lehetősége, amennyiben cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy – az erre vonatkozó kérdésre valótlan választ adva – vásárol, az ebből eredő károkért a Társaság a felelősségét kizárja.

3.2.Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációt követően jogosult a korábbi megrendeléseit megtekinteni, jogosult továbbá személyes adatait és szállítási címeit a felhasználói fiókjában rögzíteni, mely a későbbi megrendeléseit teszi könnyebbé.

3.2.1 A Felhasználó a Társaság részére küldött elektronikus levél útján kezdeményezheti regisztrációjának törlését, amit a Társaság köteles teljesíteni. Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, a Társaság jogosult regisztrációjának törlésére.

3.2.2. Felhasználó regisztrációjának törlése esetén – a törlés megtörténtétől kezdődően – elveszíti jogosultságát a Weboldal Felhasználók számára elérhetővé tett funkcióinak igénybevételére. A regisztráció törlését követően a volt Felhasználót az ÁSZF rendelkezései – a Látogatókra vonatkozó szabályok kivételével – nem kötik. A Társaság a regisztráció törlését megelőzően – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – figyelmeztetést küld Felhasználónak, amelyben öt (5) napos határidő tűzésével felszólítja arra, hogy a regisztráció törlésére alapot adó tevékenységét szüntesse be, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző állapotot állítsa helyre. Amennyiben Felhasználó a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti az abban foglaltakat, a Társaság – minden további értesítés nélkül – jogosult Felhasználó regisztrációjának törlésére. Amennyiben azonban Felhasználó eleget tesz a figyelmeztetésben foglaltaknak, a Társaság nem alkalmazza vele szemben a regisztráció törlésére vonatkozó szankciót. Amennyiben Felhasználó olyan cselekménye/mulasztása teszi indokolttá a fentiekben meghatározott figyelmeztető e-mail küldését, amely a Társaság számára kárt okoz, a Társaság jogosult a fenti határidőig terjedő időszak alatt a Weboldalon elérhető funkciók használatát korlátozni Felhasználó vonatkozásában.

3.2.3. Amennyiben Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF rendelkezéseinek megszegése okán kerül sor, a törlés megtörténtétől számított hat (6) hónapon belül nem jogosult a Weboldalra újból regisztrálni.

4.  Az ÁSZF tárgya

4.1. Amennyiben Megrendelő a Webáruházban értékesítendő terméket megrendeli, és a Társaság a visszaigazoló e-mailt megküldi a Megrendelő részére, a Társaság mint eladó és Megrendelő mint vevő között adásvételi szerződés – a továbbiakban: adásvételi szerződés – jön létre a megrendelt termék vonatkozásában. A szerződés feltételeit egyrészt a Megrendelő által a Megrendelés során választott (különösen a fizetésre és szállításra vonatkozó) feltételek, másrészt a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az adásvételi szerződés alapján Megrendelő jogosulttá válik a termék tulajdonjogának rá történő átruházására és a termék átvételére, a Társaság pedig jogosulttá válik a Vételárra. A fenti jogosultságok kielégítése a Megrendelő által, a Megrendelés során választott feltételeknek megfelelően módon történik.

4.2. A 4.1. és meghatározott szerződések az Elektronikus Kereskedelemről szóló 2001.CVIII (a továbbiakban: Ekrtv.) Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelő online szerződéseknek, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet – szerint távollévők között kötött szerződéseknek minősülnek, így azokra a fenti jogszabályok rendelkezései irányadók.

5.  Megrendelés

A Társaság a Webáruházban elsődlegesen hajózással kapcsolatos termékeket kínál fel megvásárlásra természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére.

A Látogatónak/Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Webáruházban termékeket válasszon ki és rendeljen meg. A termékre vonatkozóan ismertetést kap a terméket bemutató oldalon.

5.1. A Webáruházban történő online megrendelés menete a következő:

Ha megtalálta a keresett terméket, annak oldalán válassza ki a vásárolni kívánt mennyiséget, formátumot, méretet, majd kattintson a „Kosárba teszem” feliratra. Ekkor eldöntheti, hogy folytatni kívánja-e a vásárlást, vagy megrendeli a kosárban lévő termékeket.

A felső menüsor feletti, jobb felső sarokban elhelyezkedő kék bevásárlókocsi ikonra kattintva a jobb oldalon egy fül jelenik meg, melyen láthatja, hogy mely termékek milyen darabszámban és értékben kerültek eddig a Kosárba. Ezen a fülön dönthet, hogy meg kívánja 5 tekinteni a Kosár részletes tartalmát (ahol törölheti is a már Kosarába helyezett termékeket), tovább böngészi a Webáruház tartalmát, vagy a Pénztárhoz gomb megnyomásával átkerülhet a fizetési felületünkre.

A Webáruházban regisztráció nélküli vásárlásra is van lehetősége. Keresztnevének, vezetéknevének (cég/egyéni vállalkozó esetén cégnév/egyéni vállalkozó neve), lakcíme/székhelye, telefonszámának, e-mail-címének megadását követően leadhatja megrendelését. A megrendelés során felhasználói fiókot is létrehozhat. A regisztrációval a Webáruház használója egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Társaság az adatkezelési tájékoztatóban (az adatkezelési tájékoztató elérhetősége) foglaltak szerint jogszerűen kezelje.

A Pénztár felületen lehetősége van a szállítási mód, a fizetési mód és számlázási adatok megadására. A Pénztár felület tartalmazza a megrendelni kívánt termékeket és azok – az általános forgalmi adóval növelt – vételárát (postaköltség nélkül), valamint a szállítási költséget. A termék szállítási díjat a Pénztár felületen tekintheti meg. Az adatok megadását követően kérjük ellenőrizze adatai helyességét.

Amennyiben regisztrált Felhasználóként jelentkezik be a Weboldalra, bejelentkezés után kiválaszthatja az átvétel helyét, fizetési módot, megadhatja a számlázási adatokat és a szállítási címet. A rendszer a regisztrált adatait kínálja fel elsődleges választási lehetőségként, de megadhat más számlázási, szállítási adatokat is, amelyeket a jövőben szintén felkínál majd választási lehetőségként a Weboldal.

Mielőtt rendelését elküldi, el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket.

Az ÁSZF elfogadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldheti megrendelését, amelyről rövid időn belül visszaigazoló e-mailt kap a megrendeléskor megadott e-mail-címére.

Amennyiben szeretné megváltoztatni a már véglegesített megrendelését, ezt a megrendeléstől számított 12 órán belül írásban jelezze a Társaság felé az ÁSZF 1. pontjában rögzített elérhetőségek valamelyikén.

A már postázott megrendelések esetében nincs lehetőség az eredeti megrendelésben foglaltak vagy a kiszállítás módjának megváltoztatására.

Az áruk külső megjelenése eltérhet a Termékoldalon látottaktól. 

Megrendelő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Társaság kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Társaság a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.2. Az EKRTV. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság köteles a Megrendelés elküldésétől számított, a termék jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőnek a Megrendelés megérkezését visszaigazolni. A visszaigazolás Megrendelőnek, a megrendelési folyamat során megadott e-mail címére küldött, a megrendelés azonosítóját, a Megrendelt termék(ek) beazonosítását és a választott (elsősorban a fizetési és szállítási) feltételeket tartalmazó elektronikus levél útján történik. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Megrendelő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított kettő munkanapon belül e-mailben a Társaság visszaigazolást küld. Nem minősül visszaigazolásnak a Megrendelés elküldését követő automatikus rendszerüzenet.

A Társaság a beérkező megrendeléseket kettő munkanapon belül feldolgozza, a raktáron lévő szállítható terméket legkésőbb 10 munkanappal a megrendelés beérkezése után kiszállítja. Ettől eltérő szállítási határidő esetén a Társaság felveszi a kapcsolatot Megrendelővel.

Ha a Megrendelő Megrendelést küld a Webáruházon keresztül, és a Társaság a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Társaság között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz kettő munkanapon belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.)

A Társaság jogosult a Megrendelés teljesítését egyedi feltételhez kötni, amennyiben a Megrendelő:

a, korábban utánvéttel vásárolt, de a terméket nem vette át,

b, korábban bankkártyás vásárlása/fizetése utóbb törlésre került a bank által,

c, korábban vitatott reklamációja során megállapítást nyert, hogy kifogása alaptalan volt.

A Társaság a fenti esetekben jogosult a fizetési, szállítási vagy egyéb feltételeket egyedileg meghatározni (pl. kizárólag előre utalással történő fizetés kikötése, kizárólag személyes átvétellel történő szállítás stb.)

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre és a Megrendelővel egyeztetve és a Megrendelő által elfogadottan 10 munkanapon túli szállítási határidővel sem tudja szállítani, úgy, a Társaság erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszaindítja a kifizető bankszámlára, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A sztornó tranzakcióval kapcsolatban a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Webáruházban megjelenő postázási költség belföldi kézbesítési cím esetén érvényes. Külföldi szállítási igény esetén a rendelés súlyának és a célországnak megfelelő szállítási díjat egyénileg tudjuk meghatározni. Erről írásban egyeztetünk a Vevővel.

A pénztár felületen olvasható szállítási átalány nem érvényes azokra az esetekre, amikor a csomag leghosszabb oldala meghaladja a 2m-t, a csomag körmérete meghaladja a 3m-t, illetve amikor a csomag súlya meghaladja a 40 kg-t. Az átalány külföldi szállítási cím esetén semmilyen esetben sem érvényes. Amennyiben az átalánydíjas szállítás nem megoldható úgy a személyes átvételt tudjuk biztosítani a 1037 Budapest, Csillaghegyi út 23. szám alatti telephelyünkön és a szállítási díj nem kerül kiszámlázásra.

Csomagot postafiókcímre nem tudunk küldeni.

5.3. A Társaság kizárja a felelősségét a visszaigazolás Megrendelőhöz való meg nem érkezése esetén az ebből eredő kártérítési igény viselése alól, amennyiben a visszaigazoló e-mail Megrendelőnek – határidőben – való megküldését igazolni tudja.

6.  Szavatosság, jótállás

6.1.A Webáruházban értékesített egyes tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) – a termék átadásától számított –

a, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b,100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c, 250 000 forint eladási ár felett három év

jótállási kötelezettséget ír elő, így a Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában a Társaság mint forgalmazó vállalja a fent írt jótállási időt. A Webáruházban forgalmazott és a Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek Termékoldalán a jótállási idő vállalását a Társaság feltünteti.

6.2. A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény – a továbbiakban: Ptk. – kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján minden, a Webáruházon keresztül értékesített termék vonatkozásában két (2) éves szavatossági időt vállal, tekintettel arra, hogy az egyes termékek Megrendelése következtében Vevő és a Társaság között létrejövő adásvételi szerződések fogyasztói szerződéseknek minősülnek. A szavatossági igények teljesítésére egyebekben a Ptk. „A hibás teljesítés” megnevezésű alcím alatti rendelkezései irányadók.

6.3. A jótállási és szavatossági igény érvényesítésére vonatkozóan a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezései irányadók.

6.4. A szavatossági igény érvényesítésének feltétele az, hogy az adott termék a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezzen a szavatossági igény alapját képező hibával. Vita esetén a Vevő kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása. Ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Társaság mentesül a szavatossági felelősség alól.

6.5. Megrendelő a nyitva álló határidőn belül akként érvényesítheti jótállási, illetve szavatossági igényét, hogy az érintett terméket munkaidőben, saját költségén a Társaság székhelyére szállítja, ahol a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezéseinek megfelelő eljárás lefolytatását kéri, amelyet a Társaság köteles teljesíteni. Megrendelő akként is érvényesítheti jótállási, illetve szavatossági igényét, hogy az érintett terméket postai úton juttatja el a Társaságnak mellékelve az igény alapjául szolgáló hiba részletes leírását. A fentiek megtörténtét követően a Társaság annak megérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül köteles gondoskodni a megalapozott jótállási, illetve a szavatossági igény esetén a kötelezettség teljesítéséről, amelynek keretében a visszaküldés költségeit is köteles állni a Társaság.

7.  Értesítési kötelezettség

7.1.Amennyiben a Webáruházon keresztül megvásárolt termék Megrendelőnek való átadását a Társaság olyan oknál fogva nem tudja teljesíteni, amely neki nem felróható és amely valóban fennáll, illetve a teljesítés akadályául szolgál, a Társaság vállalja, hogy Vevőt erről haladéktalanul, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti – a továbbiakban: Értesítés. Értesítés esetén, amennyiben a Vételárat Megrendelő már megfizette, a Társaság köteles azt Megrendelő részére visszafizetni. Vita esetén az ok fennállásának, komolyságának, illetve akadályozó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

8.  Elállás

8.1. Megrendelő a Rendeletben és a jelen (8.) pontban meghatározottak szerint jogosult indokolás nélkül elállni a Megrendeléssel létrejövő adásvételi szerződéstől. Megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy (14) munkanap elteltéig, szolgáltatás vásárlása esetében a szerződéskötés napjától számított tizennégy (14) munkanap elteltéig gyakorolhatja az elállás jogát.

8.2. Amennyiben Megrendelő gyakorolja a 8.1. pont szerinti elállási jogát, köteles a terméket saját költségén a Társaság részére visszajuttatni akként, hogy a terméket vagy a Társaság 1037 Budapest, Csillaghegyi út 23 sz. alatti telephelyére szállítja, vagy postai úton gondoskodik annak visszajuttatásáról. Az elállási jog gyakorlásának feltétele az érintett termék – minden sértetlen csomagolási- és termékelemével együtt történő – a Társaság történő visszajuttatása. Ezen kívül Megrendelőt egyéb költség nem terheli, azonban köteles megtéríteni a Társaságnak a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni.

8.3. A Rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát. Ezen esetek az alábbiak:

a, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b, olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g, olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h, olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j, hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k, nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l, lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m, a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Rendelet 20. §-a szerinti jogát.

9.  Tájékoztatás

Az ÁSZF jelen pontjában a Társaság a Rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján az alábbiakról tájékoztatja a Látogatókat és Felhasználókat.

9.1. Fizetési módok

A Webáruházon keresztül forgalmazott termékek esetén, a Termékoldalon választható fizetési módok a Weboldalon és az alábbiakban részletesen kifejtetteket jelentik. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek)/ vonatkozásában csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének választását tegye lehetővé.

9.1.1. Utánvéttel történő készpénzes vagy bankkártyás fizetés

Amennyiben Megrendelő nem választotta a 9.1.2. pontban meghatározott fizetési módot, úgy a termék(ek) átvétele során utánvét útján teljesítheti a Vételár – illetőleg a Megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott összeg – megfizetésére vonatkozó kötelezettségét a kiszállítónál.

9.1.2. Előre történő banki átutalásos fizetés

Amennyiben Megrendelő ezt a fizetési módot választja, a Megrendelés leadását követően teljesítheti a Vételár – illetőleg a Megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott összeg– megfizetésére vonatkozó kötelezettségét akként, hogy a fenti összeget a Társaság bankszámlájára előre, a Társaság által a visszaigazoló e-mailben rögzített határidőn belül, a termék kézhezvételét megelőzően átutalja.

9.2. Szállítási módok

Megrendelő az alábbiakban kifejtésre kerülő szállítási feltételek közül választhat az általa a  Webáruházon keresztül megvásárolt termékekhez való hozzájutás érdekében. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az alábbiakban kifejtett szállítási módok valamelyikének választását tegye lehetővé.

9.2.1. Futárszolgálat általi házhozszállítás

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, a Társaság által megbízott futárszolgálat (amelynek megjelenítésére a szállítási mód kiválasztásánál kerül sor) szállítja ki részére a Megrendelő által szállítási címeként megadott magyarországi címre a Megrendelt terméke(ke)t. Amennyiben Megrendelő a felhasználói fiókjában számlázássi címeként megadott címtől eltérő címre szeretné a kiszállítást kérni, ezt a rendelési folyamat során a megfelelő helyen rögzített cím megadásával teheti meg. Rögzítésre kerül, hogy a Társaság által megbízott futárszolgálat a saját honlapján rögzített feltételek szerint teljesíti a megrendelt termék(ek) kiszállítását.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Kiszállító adatai: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, telefon: +36 1 802 0265, mobil: +36 20 890-0660, honlap: www.gls-hungary.hu)

9.3. Az egyes termékekhez tartozó Termékoldalakon szereplő árak – mint Vételárak – az általános forgalmi adó – a továbbiakban: áfa – összegét tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a termék Megrendelése esetén olyan szállítási módot választ, amelynek értelmében a terméket az általa megadott címre Társaság által megbízott fuvarozó elszállítja, ennek költségvonzatáról a szállítási mód kiválasztása során tájékozódhat. A fuvardíj az áfa összegét tartalmazza.

9.4. A Webáruházban történő vásárlási folyamat lebonyolítása – a Vételár, illetve a fuvardíj kivételével– ingyenes, a vásárláshoz szükséges e-mail kommunikáció költségvonzattal nem bír.

9.5. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy számára a Társaság a Webáruházon keresztül történő minden vásárlása után papír alapú számlát – a továbbiakban: számla – állítson ki – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően. Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten kijelenti, hogy a számla kivételével nem tart igényt az általa a Webáruházon keresztül eszközölt vásárlások után egyéb bizonylat – Társaság részéről történő – kiállítására.

9.6. A Társaság rögzíti, hogy a Webáruházban közzétett ajánlati felhívások visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

9.7. A Társaság megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó pl.: 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Társaság felelősségére a Kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

9.8.Ahol a jelen ÁSZF írásbeli kommunikációt ír elő, azon a címzettnek a jelen ÁSZF-ben szereplő és a Megrendelő által megadott e-mail címre történő kézbesítést kell érteni. Amennyiben Megrendelő részére kell írásbeli levelet küldeni, ezt a Társaság a Megrendelőnek a megrendelési folyamat során megadott e-mail címére küldött e-mail útján teljesítheti. A Társaság e-mail címe a Weboldalon megtalálható.

 

10.  Szellemi tulajdon

10.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a Weboldal, a Webáruház, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme – a továbbiakban együttesen: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog a Társaságot illeti meg.

10.2. A Műről tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Mű bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

10.3. A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

11.  A felelősség korlátozása, kizárása 

11.1. A Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vírusoktól való mentességéért. A Társaságot nem terheli felelősség továbbá a kommunikációs eszközök esetlegesen felmerülő hibáiból, az internetes hálózat, illetőleg bármely szoftver meghibásodásokból eredő károkért.

11.2. A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Megrendelők/Vevők vonatkozásában, akik az aktuális Megrendelést megelőzően több alkalommal megszegték a jelen ÁSZF-ben foglalt, fizetésre vonatkozó vagy egyéb rendelkezéseket, kizárólag olyan fizetési mód választása esetén teljesítse a leadott Megrendelést, amelyben a Vételár megfizetése előre történik.

12.  A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

12.1. Látogató és Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A fentiek alapján Látogató és Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Amennyiben ez mégis megtörténik, Látogató és Felhasználó az ebből eredő szabálysértési, büntetőjogi, illetőleg kártérítési felelősséget viselni köteles. Látogató felelősséggel tartozik a Társasággal szemben különösen a Társaság által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Weboldal Látogató és Felhasználó általi szabálytalan és / vagy jogellenes használata okozott. Amennyiben a Társaság tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes Weboldal felhasználás, úgy a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

12.2. Látogató és Felhasználó – a Társaság előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a Weboldalt reklámozás céljára vagy egyéb promóciós célokra felhasználni, a Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

12.3. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

13.  Az ÁSZF elfogadása és módosítása

13.1. A Weboldalon történő megrendelés feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A megrendelési folyamat során az ÁSZF elfogadását kifejezett nyilatkozattal valósíthatja meg. Az ÁSZF elfogadása azt jelenti, hogy a Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

13.2. A Weboldalra történő belépéssel Látogató és Felhasználó a jelen ÁSZF irányadó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

13.3. A Társaság – a webáruházi termékforgalmazás és az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokhoz való igazodás okán – fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit negyedévente egy (1) alkalommal felülvizsgálja, és szükség esetén azok módosítását kezdeményezze. Az ÁSZF módosításának kezdeményezése és annak a Megrendelők általi elfogadása az alábbiak szerint történik.

A Társaság az ÁSZF módosításának hatályba lépéséről tájékoztatja a Felhasználókat az ÁSZF módosítással érintett rendelkezéseiről a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján az ÁSZF módosításainak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal. Amennyiben a fentieknek megfelelő elektronikus levél Felhasználóhoz történő megérkezését követően Felhasználó a Weboldalra bejelentkezik, úgy cselekménye az ÁSZF módosításának/módosításainak részéről történt kifejezett elfogadását jelenti. Amennyiben az ÁSZF módosításának/módosításainak hatályba lépését megelőzően Felhasználó nem jelentkezik be a Weboldalra, de a részére megküldött elektronikus levél következtében a módosítással kapcsolatban kifogással nem él, úgy a módosítást a részéről − ráutaló magatartás útján − elfogadottnak kell tekinteni.

14.  Vegyes és záró rendelkezések

14.1. A Webáruházban történt Megrendeléssel (vásárlással) Társaság és Megrendelő – a továbbiakban: Felek – között létrejövő adásvételi szerződésből eredő jogvitákat Felek elsősorban egymás között, tárgyalások útján kísérli meg rendezni. Arra a nem várt estre, ha ez nem járna eredménnyel, és a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, úgy Felek – a pertárgy értékétől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki. A fentiekben meghatározottak irányadók az ÁSZF megszegéséből eredő jogviták esetében. A felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

14.2. Azokban a kérdésekben, amelyeket az ÁSZF és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklet nem szabályoznak, Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezések, elsősorban azonban a Ptk., az , a Rendelet, a Korm. rendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezései irányadók.

14.3. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen rendelkezése helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll és érvényes.

14.4. A Társasággal szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

A Vevő lakcíme szerint illetékes békéltető testületek: Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703 Elnök: dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Csapláros Imre E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FreeBoat Hajóépítő Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

 1. FEJEZET – Az adatkezelő megnevezése
 2. FEJEZET – Adatfeldolgozók megnevezése

III. FEJEZET – Kamerás megfigyelés

 1. FEJEZET – Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések
 2. FEJEZET – Látogatói adatkezelés a Cégünk honlapján
 3. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

VII. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VIII. FEJEZET – RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 1. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a Cégünk honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

1.FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: FreeBoat Hajóépítő Kft

Székhely: 1143 Budapest, Besnyői út 13. 3. em.

Telephely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 23.

Cégjegyzékszám: 01 09 288293

Adószám: 25773088242

Telefonszám: +36 70 452 5225

Fax: nincs

E-mail cím: freeboatofficial@gmail.com 

Honlap: https://www.freeboat.hu/

Adatkezelési nyilvántartási számok:

– hírlevél küldés

 – kamerás megfigyelés

(a továbbiakban: cégünk)

 1. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Cégünk IT szolgáltatója

Cégünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Cégjegyzékszám: 03 09 114492

Adószám: 13922546-2-03

Telefonszám: 06 76 575 023

Honlap: https://www.mediacenter.hu/

2. Cégünk könyvviteli szolgáltatója

A Cégünk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel egyéni vállalkozót foglalkoztat, aki kezeli a Cégünkkel szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Cégünket terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó adatai:

Név: Djud Zsuzsanna Éva e.v.

Cím: 1164 Budapest, Vágás u. 17/A/1

Adószám: 65669831-1-42

Nyilvántartásiszám: 17233481

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Cégünktől megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Cégnév: GLS General Logistics Systems

Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

E-mail cím: info@gls-hungary.com

Honlap: www.gls-group.eu

III. FEJEZET – KAMERÁS MEGFIGYELÉS

4. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Cégünk a telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg.

Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

 1. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 2. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A cégünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Cégünk ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Cégünk jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 1. FEJEZET – Látogatói adatkezelés a Cégünk honlapján

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

1. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Cégünk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) A Cégünk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

2. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

3. Hozzájárulást igénylő sütik

Ezen lehetőséget biztosítják, hogy a Cégünk megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival, és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

3.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

3.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

4. Regisztráció a Cégünk honlapján

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe,

telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 5. A honlap használatának elemzése.

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Cégünk IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A hírlevél feliratkozás oldalon elhelyezendő tájékoztatás szövegét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, postacíme, telefonszáma

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

Hírlevél küldése a Cégünk termékei, szolgáltatásai tárgyában

Reklámanyag küldése

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Cégünk IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Cégünk Facebook oldalán

(1) A Cégünk termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Cégünk Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Cégünk Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Cégünk nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Cégünk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az

érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Cégünk nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Cégünk nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

7. Adatkezelés a Cégünk webáruházában

(1) A Cégünk által működtetett webáruházban történő vásárlásszerződésnek minősül, figyelemmel az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

(2) A Cégünk a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

(3) A Cégünk számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Cégünk adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Cégünk IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

8. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Cégünk ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Cégünk IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

9. Direkt marketing célú adatkezelés

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) A Cégünk által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Cégünk tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Cégünk IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 1. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 2. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Cégünk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Cégünk adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

2. Kifizetői adatkezelés

(1) A Cégünk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Cégünk kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Cégünk adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

(1) A Cégünk jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Cégünk irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

VII. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

(Rendelet 23. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

VIII. FEJEZET – RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 1. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

 1. B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második al-bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 7. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 1. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a Rendelet cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a Rendelet cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a Rendelet cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a Rendelet cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő  a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. a) nemzetbiztonság;
 2. b) honvédelem;
 3. c) közbiztonság;
 4. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. j) polgári jogi követelések érvényesítése.

Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. b) a személyes adatok kategóriáira,
 3. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 4. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 5. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 6. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 7. g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 8. h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

 1. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 6. a) 5.000,- Ft azaz ötezer Forint összegű díjat számíthat fel, vagy
 7. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

FreeBoat Hajóépítő Kft

2022.január 9.